TEL:(023)65076211

请搜索 全站搜索 美术资讯

泉州师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线

分类:院校录取线 4 0

泉州师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线
省份


批次


科类/首选科目


专业名称


录取人数


首轮投档成绩


最高分


最低分


平均分


江苏


艺术提前本科2批美术


美术(历史类)


数字媒体艺术


1


485


485


485


485


艺术提前本科2批美术


美术(历史类)


视觉传达设计


2


485


492


485


488.5


艺术提前本科2批美术


美术(历史类)


产品设计


2


485


485


485


485


艺术提前本科2批美术


美术(历史类)


服装与服饰设计


1


487


487


487


487


艺术提前本科2批美术


美术(历史类)


美术学


5


486


503


486


490.4


艺术提前本科2批声乐


音乐(历史类)


音乐学


1


185


185


185


185


河北


本科提前批B段


美术统考


数字媒体艺术


1


538


538


538


538


本科提前批B段


美术统考


产品设计


1


542.1


542.1


542.1


542.1


本科提前批B段


美术统考


服装与服饰设计


1


536.4


536.4


536.4


536.4


本科提前批B段


美术统考


视觉传达设计


1


537.9


537.9


537.9


537.9


本科提前批B段


声乐统考


音乐学


2


533.8


539.1


533.8


536.5


河南


艺术本科A段


艺术(文)


音乐学


2


179


181


179


180


艺术本科A段


艺术(文)


舞蹈学


2


175


177


175


176


艺术本科A段


艺术(文)


书法学


3


252


254


252


253


艺术本科A段


艺术(文)


服装与服饰设计


1


257


257


257


257


江西


第二批本科


音乐(不分文理)


音乐学


5


168.4


165.9


168.4


167.4


第二批本科


舞蹈(不分文理)


舞蹈学


2


170.2


170.4


170.2


170.3


第二批本科


美术(不分文理)


美术学


2


533.8


534.5


533.8


534.2


第二批本科


美术(不分文理)


视觉传达设计


1


534.9


534.9


534.9


534.9


第二批本科


美术(不分文理)


产品设计


1


534.4


534.4


534.4


534.4


第二批本科


美术(不分文理)


数字媒体艺术


1


534.8


534.8


534.8


534.8


第二批本科


美术(不分文理)


服装与服饰设计


2


533.5


533.7


533.5


533.6


贵州


艺术平行本科


艺术(不分文理)


美术学


2


253


257


253


255


艺术平行本科


艺术(不分文理)


书法学


2


222


223


222


222.5
省份


批次


科类/首选科目


专业名称


录取人数


首轮投档成绩


最高分


最低分


平均分


安徽


艺术第二批


书法(不分文理)


书法学


2


656


657.2


656


656.6


艺术第二批


美术(不分文理)


视觉传达设计


1


718.5


718.5


718.5


718.5


艺术第二批


美术(不分文理)


数字媒体艺术


1


719.3


719.3


719.3


719.3


艺术第二批


美术(不分文理)


产品设计


1


717.9


717.9


717.9


717.9


艺术第二批


美术(不分文理)


服装与服饰设计


3


717.6


717.9


717.6


717.7


艺术第二批


美术(不分文理)


美术学


2


718.8


720.6


718.8


719.7


甘肃


艺体本科一批U段


艺术(不分文理)


书法学


2


202.2


206


202.2


204.1


新疆


本科提前批次


艺术(不分文理)


视觉传达设计


1


257


257


257


257


本科提前批次


艺术(不分文理)


数字媒体艺术


1


209


209


209


209


海南


本科艺术类


艺术(不分文理)


服装与服饰设计


1


209.3


209.3


209.3


209.3


本科艺术类


艺术(不分文理)


数字媒体艺术


1


209.3


210


210


210


本科艺术类


艺术(不分文理)


视觉传达设计


1


209.3


211.1


211.1


211.1


本科艺术类


艺术(不分文理)


美术学


2


209.3


209.8


209.9


209.85


重庆


艺术本科批A段


艺术(不分科目类)


视觉传达设计


1


210.2


210.2


210.2


210.2


艺术本科批A段


艺术(不分科目类)


服装与服饰设计


2


206.7


207.2


206.7


206.9


艺术本科批A段


艺术(不分科目类)


数字媒体艺术


2


209.1


209.7


209.1


209.4


艺术本科批A段


艺术(不分科目类)


产品设计


1


207.5


207.5


207.5


207.5


艺术本科批A段


艺术(不分科目类)


美术学


2


210.7


211.2


210.7


211


艺术本科批A段


艺术(不分科目类)


音乐学


2


231.7


232.7


231.7


232.2


浙江


艺术类第二批


美术(不分文理)


服装与服饰设计


2


538


547


538


542.5


艺术类第二批


美术(不分文理)


数字媒体艺术


2


548


549


548


548.5


艺术类第二批


美术(不分文理)


产品设计


2


549


550


549


549.5


艺术类第二批


美术(不分文理)


视觉传达设计


2


548


551


548


549.5


艺术类第二批


美术(不分文理)


美术学


5


557


558


557


557.6


辽宁


艺术本科一阶段


美术(历史类)


服装与服饰设计


1


427.9


427.9


427.9


427.9


山东


艺术类本科批统考


艺术(不分文理)


书法学


2


503.2


503.4


503.2


503.3


艺术类本科批统考


艺术(不分文理)


视觉传达设计


1


547.15


547.15


547.15


547.1


艺术类本科批统考


艺术(不分文理)


产品设计


1


547


547


547


547


艺术类本科批统考


艺术(不分文理)


服装与服饰设计


1


539.3


539.3


539.3


539.3省份


批次


科类/首选科目


专业名称


录取人数


首轮投档成绩


最高分


最低分


平均分


广东


本科批次


艺术(不分科目类)


视觉传达设计


1


505


505


505


505


本科批次


艺术(不分科目类)


产品设计


1


502


502


502


502


本科批次


艺术(不分科目类)


数字媒体艺术


3


501


503


501


502


本科批次


艺术(不分科目类)


美术学


4


501


510


501


504


本科批次


艺术(不分科目类)


书法学


2


508


512


508


510


湖北


艺术本科A平行


艺术(不分文理)


视觉传达设计


1


591.6


591.6


591.6


591.6


艺术本科A平行


艺术(不分文理)


服装与服饰设计


1


587.6


587.6


587.6


587.6


艺术本科A平行


艺术(不分文理)


产品设计


1


592.4


592.4


592.4


592.4


艺术本科A平行


艺术(不分文理)


数字媒体艺术


1


588


588


588


588


艺术本科A平行


艺术(不分文理)


美术学


2


586.4


587.2


586.4


586.8


艺术本科A平行


艺术(不分文理)


音乐学


2


616.7


616.8


616.7


616.75


湖南


本科批(普通)


艺术(历史类)


音乐学


5


309.2


313.8


309.2


311.1


本科批(普通)


艺术(历史类)


舞蹈学


4


296.8


297.9


296.8


297.1


本科批(普通)


艺术(历史类)


书法学


2


291.8


294.6


291.8


293.2


本科批(普通)


艺术(历史类)


美术学


2


289.9


289.9


289.9


289.9


本科批(普通)


艺术(历史类)


视觉传达设计


1


290.2


290.2


290.2


290.2


本科批(普通)


艺术(历史类)


服装与服饰设计


1


290.4


290.4


290.4


290.4


本科批(普通)


艺术(历史类)


数字媒体艺术


1


290


290


290


290


本科批(普通)


艺术(物理类)


产品设计


2


283.4


284.6


283.4


284


本科批(普通)


艺术(物理类)


服装与服饰设计


1


283.4


283.4


283.4


283.4


山西


本二批A


美术统考


美术学


2


224


225.8


224


224.9


本二批A


美术统考


视觉传达设计


1


232.4


232.4


232.4


232.4


本二批A


美术统考


产品设计


1


233


233


233


233


本二批A


美术统考


服装与服饰设计


2


232.2


232.4


232.2


232.3


本二批A


美术统考


数字媒体艺术


1


234.8


234.8


234.8


234.8


本二批A


书法统考


书法学


3


76.58


79.98


76.58


78.1
省份


批次


科类/首选科目


专业名称


录取人数


首轮投档成绩


最高分


最低分


平均分


四川


艺术本科一批


艺术(不分文理)


视觉传达设计


1


243.7


243.7


243.7


243.7


艺术本科一批


艺术(不分文理)


产品设计


1


243.7


243.7


243.7


243.7


艺术本科一批


艺术(不分文理)


书法学


2


252


254.3


252


253.2


艺术本科一批


艺术(不分文理)


舞蹈学


2


323


324.2


323


323.9


艺术本科一批


艺术(不分文理)


音乐学


3


255.7


267.4


255.7


262.3


福建


艺术类本科批省考阶段


美术(历史类)


视觉传达设计


7


517.9


526.5


525.3


525.8


艺术类本科批省考阶段


美术(历史类)


产品设计


8


523.2


525.1


523.2


524.4


艺术类本科批省考阶段


美术(历史类)


数字媒体艺术


7


525.8


527.6


525.8


526.4


艺术类本科批省考阶段


美术(历史类)


服装与服饰设计


21


517.9


522.2


517.9


519.6


艺术类本科批省考阶段


美术(历史类)


美术学


15


527.6


532.9


527.6


529.5


艺术类本科批省考阶段


美术(历史类)


环境设计


18


513.5


522.1


513.5


515.2


艺术类本科批省考阶段


美术(物理类)


服装与服饰设计


9


502.8


507.1


502.8


504.2


艺术类本科批省考阶段


美术(物理类)


数字媒体艺术


3


511.2


512.8


511.2


512


艺术类本科批省考阶段


美术(物理类)


产品设计


3


509.3


509.9


509.3


509.6


艺术类本科批省考阶段


美术(物理类)


视觉传达设计


3


509.9


511.2


509.9


510.7


艺术类本科批省考阶段


美术(物理类)


美术学


10


511.5


518.7


511.5


514.2


艺术类本科批省考阶段


美术(物理类)


环境设计


7


495


499.1


495


497.7


艺术类本科批省考阶段


书法(历史类)


书法学


32


519.5


548.5


519.5


529.4


艺术类本科批省考阶段


书法(物理类)


书法学


8


480


537.75


480


506.1


艺术类本科批省考阶段


舞蹈(历史类)


舞蹈学


16


560


569.1


560


564.5


艺术类本科批省考阶段


舞蹈(物理类)


舞蹈学


4


544.95


552.9


544.95


550.1


艺术类本科批省考阶段


音乐(历史类)


音乐学


56


551.1


564.4


551.1


556.1


艺术类本科批省考阶段


音乐(物理类)


音乐学


12


534.3


568.95


534.3


544.5


艺术类本科批校考阶段


音乐(历史类)


音乐学(南音)


12


230


262


230


239.4


艺术类本科批校考阶段


音乐(物理类)


音乐学(南音)


5


238


254


238


246.2


艺术类本科批省考阶段


音乐(历史类)


音乐学(闽台)


23


543.95


550.95


543.95


546.1


艺术类本科批省考阶段


音乐(物理类)


音乐学(闽台)


7


523


531.25


523


526.6


录取办法
1.以综合分投档的,按综合分从高到低排序录取;
2.以专业成绩或文考成绩投档的,按考生专业成绩从高到低排序录取,专业成绩相同时,则按高考平行志愿特征分排序。
3.专业分配原则:按院校投档的省份,实行第一专业志愿优先,第二及之后专业志愿分数优先的原则。

上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    展开更多
    X 微信咨询
    在线留言

    loading...